Kalkknuser

Vandet i Boeslunde er  meget hårdt, over 20° dH. Dette giver forskellige gener i husholdningen, da kalken udfælder sig på alle flader i berøring med vandet.

Et blødere vandværksvand giver mindre kalkudfældning og gør, at man kan reducere brugen af sæbe mv. i dagligdagen og derved skåne miljøet.

Boeslunde Vandværk har derfor installeret en såkaldt kalkknuser.
Kalkknuseren fungerer gennem ultralydsbehandling af vandet.

Dette gør, at vandet opleves som værende blødere uden, at kalken fjernes fra vandet.
Kalken i vandet har ændret struktur, så den ikke så let udfælder sig på overflader, som vandet er i kontakt med.